Vybarvi své vlastní brusle SPLASH

Vybarvi si pomocí přiložených fixů vlastním originálním způsobem své kolečkové brusle SPLASH a vyhraj jednu z hodnotných cen. Stačí poslat fotku tvého originálního designu na e-mailovou adresu splash@k2sports.de a můžeš vyhrát výlet do zábavního parku, vybavení na brusle či kurz bruslení s ambasadory K2. Držíme ti palce a přejeme spoustu zážitků s bruslemi K2!

Brusle si můžeš zakoupit zde.

 K2Skate_splash-giveaway-image_2-640x336

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI SPLASH


1. Obecné podmínky účasti
1. Organizátorem soutěže SPLASH (dále jako „Soutěž“) je společnost K2 Sports Europe GmbH, Seeshaupter Str. 62, 82377 Penzberg, Německo (dále jako „Organizátor“).
2. Účast je bezplatná.
3. Soutěž začíná 1. prosince 2019 v 8:00 (CET) a končí 30. května 2020 ve 23:59 (CET) (dále jako období“).


2. Oprávnění k účasti
1. Soutěže jsou oprávněny se zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v Evropě.
2. Účastníkům musí být alespoň 3 (tři) roky. Nezletilé osoby (mladší 18 let) musí mít pro účast v Soutěži a pro všechna další právní prohlášení spojená s účastí písemný souhlas svého zákonného zástupce (rodiče nebo poručníka).
3. Každý účastník smí svým jménem odeslat pouze jednu přihlášku. Není povoleno se přihlásit vícekrát.
4. Pro účast v Soutěži musí účastník (nebo rodič/poručník) vyplnit a podepsat formulář uvnitř balení bruslí K2 Raider Splash nebo K2 Marlee Splash, který je také k dispozici ke stažení na webu www.k2skates.com/splash-contest-eu , a odeslat jej společnosti K2 Sports Europe GmbH, Seeshaupter Str.62, D-82377 Penzberg, nebo na adresu splash@k2sports.de v průběhu Propagačního období.
5. Čas přihlášky je uveden jako čas, kdy je formulář zaznamenán jako přijatý. Přihlášky obdržené mimo Propagační období nebudou do Soutěže zařazeny. Organizátor nezodpovídá za jakákoli zpoždění při odesílání formulářů.
6. Odesláním výše uvedeného formuláře účastník výslovně bere na vědomí tyto podmínky účasti.

3. Vyloučení ze Soutěže
1. Zaměstnanci společnosti K2 Sports Europe GmbH a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
2. Organizátor si vyhrazuje právo účastníky vyloučit ze Soutěže a nerozdělit ceny a/nebo je zpětně stáhnout, pokud budou tyto podmínky účasti porušeny.

4. Ceny, stanovení výherců
1. Všichni účastníci, kteří vyplnili a podepsali formulář na webu www.k2skates.com/splash-contest-eu , budou mít šanci vyhrát následující ceny/předměty:

1. cena: výlet do zábavního parku s rodinou (dva dospělí a dvě děti). Strávíte jeden den v zábavním parku se svou rodinou, včetně jednoho noclehu ve 3hvězdičkovém hotelu. (Doprava na vlastní náklady)
2. cena: kurz bruslení s našimi ambasadory, kteří vám ukáží tipy a triky pro inline bruslení
3. cena: bruslařská helma K2 (K2 Varsity nebo K2 Varsity Pro),
4. cena: souprava bruslařských chráničů K2 (souprava chráničů Raider Pro nebo Marlee Pro – souprava zahrnuje chrániče na kolena, lokty a zápěstí)

Celková hodnota všech cen je 700 Euro (počítáno v doporučených maloobchodních cenách na začátku Soutěže).
Výherci budou vybráni náhodně losováním po skončení Propagačního období. U každého účastníka bude zařazen pouze jeden formulář. Všechna rozhodnutí ohledně losování jsou konečná. Ceny musí být vyzvednuty do 31. prosince 2020.

2. Proplacení v hotovosti, úpravy, výměny a převody cen nejsou možné.
3. Nárok na cenu nelze převést ani postoupit jiným osobám.
4. Účast v Soutěži nevyžaduje nákup od společnosti K2 Sports Europe GmbH. Zakoupení produktů společnosti K2 Sports Europe GmbH neovlivní vaši šanci na výhru.

5. Informování výherců / odeslání cen
1. Výherci budou informováni do jednoho týdne (7 kalendářních dnů) po skončení Propagačního období prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v době přihlášení do Soutěže.
2. Výherce musí Organizátorovi odpovědět odesláním e-mailu na adresu splash@k2sports.de do jednoho týdne (7 kalendářních dnů) po obdržení informace o výhře a uvést své skutečné jméno a adresu. Za přesnost informací poskytnutých Organizátorovi zodpovídá výherce.
3. Nárok na cenu propadá, pokud výherce neodpoví ve výše uvedené lhůtě. V tom případě bude vylosován další účastník.
4. Cena bude zaslána poštou na adresu uvedenou výhercem. Náklady na poštovné hradí Organizátor.

6. Odpovědnost, zrušení Soutěže
1. Organizátor nese v souvislosti se Soutěží odpovědnost pouze za škody způsobené záměrným jednáním nebo hrubou nedbalostí Organizátora, jeho právních zástupců nebo jednatelů. Odpovědnost za škody způsobené ztrátou života, úrazem nebo poškozením zdraví tímto není dotčena.
2. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli z opodstatněné příčiny a bez předchozího upozornění přerušit, upravit nebo úplně zrušit. Opodstatněnou příčinou je především situace, kdy nelze zaručit řádnou realizaci Soutěže z technických důvodů (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby hardwaru a/nebo softwaru), nebo právní důvody.
3. Pokud taková situace nastane kvůli chování některého účastníka, může Organizátor od této osoby požadovat náhradu následných škod.

7. Ochrana osobních údajů
1. Osobní údaje všech účastníků a výherců budou zpracovávány pouze tehdy, pokud to bude nezbytné k realizaci Soutěže a distribuci cen, a pouze v nezbytném rozsahu. S osobními údaji, jako je jméno a příjmení, adresa, věk a/nebo e-mailová adresa, bude společnost K2 Sports Europe GmbH nakládat v souladu s ustanoveními zákona.
2. Další informace o ochraně osobních údajů s souvislosti se Soutěží a vašich právech s ní spojených najdete v části věnované ochraně osobních údajů na webu https://www.k2sports.com/privacy-policy.

8. Ostatní
1. Tyto podmínky účasti se řídí zákony Spolkové republiky Německo.
2. Pokud bude některé z těchto ustanovení úplně nebo částečně neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.